Diensten | Services

Het werkterrein van BASTIAAN architect & consult is architectuur, interieur, design, stedenbouw, tuin-& landschap, maritiem, restauratie en bouwtechniek. Op alle deze vakgebieden wordt ook management verricht, advies uitgebracht en|of onderzoek gedaan. Door de breedte van het dienstenpakket verleent Bastiaan zijn diensten aan particulieren, het bedrijfsleven, de constitutionele belegger en de (semi-)overheid. Samengevat is BASTIAAN architect & consult een studio voor Architectural Design and Engineering

werkwijze

BASTIAAN architect & consult | Aan een weloverwogen ontwerp ligt een programma van eisen of wensen ten grondslag. Zo’n programma is essentieel om een project te laten slagen.

Bastiaan Knuijt denkt, leeft en werkt met artistiek gevoel voor beeld en ontwerp. Hij weet zich gesterkt door zijn jarenlange praktische kennis en ervaring in binnen- en buitenland.

algemene voorwaarden

BASTIAAN architect & consult is lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en werkt conform het DNR 2011 waarin rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur zijn vastgelegd. De BNA gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit & Professionaliteit, wordt in acht genomen.

Voorafgaand, naast en tijdens de ontwerp- t/m uitvoeringsfase wordt advisering, onderzoek en management geboden op het gebied van architectuur, interieur, (e)design, stedenbouw, tuin & landschap, maritiem, restauratie en bouwtechniek.

De Werkwijze al dan niet gefaseerd:
1. vrijblijvende afspraak en kennismaking
2. offerte
3. opstellen van het programma van eisen en/of wensen
4. schetsontwerp
5. duidelijke afspraken, naar een uitgewerkt ontwerp, planning en een kostenraming
6. benodigde vergunningen aanvragen
7. bouwvoorbereiding en detaillering
8. aanbesteding voor de juiste aannemerskeuze
9. start van de bouw en bouwmanagement
10. oplevering
11. advies onderhoud en beheer

services

architectuur

Elk project start met een intakegesprek. Inventarisatie van wensen en mogelijkheden. De architect luistert, neemt waar en werkt dan uit. Van ontwerp tot bouwmanagement. Van totaal project tot deel opdracht. Een creatieve, innovatieve en helpende hand, die de wensen van opdrachtgevers vertaalt naar oplossingen.

bouwtechniek

Een succesvol bouwproject is, vanaf begin tot eind, een professionele samenwerking van kwalitatieve partners. Architect en ingenieur bundelen kennis en kunde om samen duurzame oplossingen te bieden.

interieur

Interieur bepaalt gerief en geluk. Een vernieuwend detail in een monument maakt een wereld van verschil. Een klasse ontwerp maakt van gewone ruimte iets bijzonders. Een onderscheidend ontwerp zorgt ervoor dat men zich thuisvoelt en|of geniet.

(e)design

Ontwerpen gaat over functionaliteit, comfort en uitstraling. Een meubel staat in relatie tot het vertrek of het gebied waarin het gebruikt wordt. Van tafel tot stoel. Van bank tot kast. Van bed tot bad. Om de zintuigen echt te strelen zijn meubels dus niet alleen mooi maar ook comfortabel en functioneel.

maritiem

De wetten van het water, stil liggen of dynamisch varen. Beweging is maatgevend. De praktische toepassing is leidend. Natuurlijk, het oog wil ook wat, het design kan klassiek of modern zijn. Maar steeds gaat het om bewuste lijnen, élégance, snelheid, stabiliteit, flexibiliteit, rust of kracht.

consultancy

Advies in brede zin. Van overheidsinstantie tot semi-publieke instelling. Van zakelijk tot particulier. Inclusief coaching en onderzoek.

stedenbouw

Het grensvlak van planologie en architectuur. Van bestaande tot nieuw in te richten Buiten gebieden. Stedelijke en of Binnen-stedelijke gebieden. Van recreatie- tot industriegebied. Van landschap tot stadspark. Van wegen tot bruggen.

landschap

Tot het landschap worden buitenruimten gerekend zoals parken, natuurgebieden, bossen, weides en sport- en recreatiegebieden. Een tuin of plantsoen is een landschap in het klein.

restauratie

Een eigen aanpak. Hergebruik van gebouwen en|of monumenten. Respect voor oud én nieuw. Inventarisatie van culturele - en historische waarden.

management

Het management begint vaak met het beoordelen van de juridische - en economische haalbaarheid of het voorbereiden van of het aanvragen van een vergunning. Veelal gaan onderzoek en analyse vooraf.

second opinion

Wanneer een second opinion?

error: Content is protected !!
Call Now Button