Diensten | Services

Het werkterrein van BASTIAAN architect & consult is architectuur, interieur, design, stedenbouw, tuin-& landschap, maritiem, restauratie en bouwtechniek. Op alle deze vakgebieden wordt ook management verricht, advies uitgebracht en|of onderzoek gedaan. Door de breedte van het dienstenpakket verleent Bastiaan zijn diensten aan particulieren, het bedrijfsleven, de constitutionele belegger en de (semi-)overheid. Samengevat is BASTIAAN architect & consult een studio voor Architectural Design and Engineering

architectuur

Bouwkunst en -kunde. Van nieuwbouw tot renovatie|restauratie. Van laag- tot hoogbouw. Van generatiewoning tot combinatiegebouw. Van particulier tot zakelijk. Van profit tot non-profit. Voor alle markten en partijen een passende oplossing. De juiste balans tussen schoonheid, duurzaamheid, comfort en bruikbaarheid.

Elk project start met een intakegesprek. Inventarisatie van wensen en mogelijkheden. De architect luistert, neemt waar en werkt dan uit. Van ontwerp tot bouwmanagement. Van totaal project tot deel opdracht. Een creatieve, innovatieve en helpende hand, die de wensen van opdrachtgevers vertaalt naar oplossingen.

 
 

bouwtechniek

Een succesvol bouwproject is, vanaf begin tot eind, een professionele samenwerking van kwalitatieve partners. Architect en ingenieur bundelen kennis en kunde om samen duurzame oplossingen te bieden.

Tot het werk van de ingenieur behoren onder andere het bouwtechnisch onderzoek, sterkte, stijfheid en stabiliteit maar ook het veiligheidskeurmerk, brandveiligheid en energielabel. Hoe staat het met de bouwfysica: licht, warmte, lucht, vocht en geluid? Welke installaties zijn het meest duurzaam? Wat is nodig voor onderhoud, exploitatie en beheer?

Vragen voor architect en ingenieur. Antwoorden door bouwkundige en constructieve uitwerkingen zoals haalbaarheidsonderzoeken, vergelijkingen, tekeningen, berekeningen en details.

interieur

Interieur bepaalt gerief en geluk. Een vernieuwend detail in een monument maakt een wereld van verschil. Een klasse ontwerp maakt van gewone ruimte iets bijzonders. Een onderscheidend ontwerp zorgt ervoor dat men zich thuisvoelt en|of geniet.

In een zakelijke omgeving bepaalt interieur het succes. Zeker in retail. Trekt de winkel het juiste publiek aan? Nodigt de interactieve inrichting uit tot kopen? Maar ook op kantoor. Het nieuwe werken werkt pas als het team zich op zijn gemak voelt. Tevredenheid, productiviteit en resultaten verbeteren. En tevens in de zorg. Een comfortabele omgeving met domotica controle opties optimaliseert het zorgproces.

(e)design

Ontwerpen gaat over functionaliteit, comfort en uitstraling. Over de Ruimte kwaliteit. Een meubel staat in relatie tot het vertrek of het gebied waarin het gebruikt wordt. Van tafel tot stoel. Van bank tot kast. Van bed tot bad. Om de zintuigen echt te strelen zijn meubels dus niet alleen mooi maar ook comfortabel en functioneel.

De huidige informatie- en communicatie technologie betekent een verrijking voor het ontwerpen van gebruiksgoederen. Door multimedia in te zetten zijn interactieve meubels mogelijk. Een voorbeeld is een ticketing- en een interactief informatie meubel voor meerdere musea. De bezoeker kan er zijn kaartje kopen maar ook informatie of achtergronden lezen en beleven.

maritiem

De wetten van het water, stil liggen of dynamisch varen. Beweging is maatgevend. De praktische toepassing is leidend. Natuurlijk, het oog wil ook wat, het design kan klassiek of modern zijn. Maar steeds gaat het om bewuste lijnen, élégance, snelheid, stabiliteit, flexibiliteit, rust of kracht.

Tijd staat niet stil en product ontwikkeling gaat door. Innovaties door glas, verbindingen, installaties, lijmen of ultralichte materialen zijn heel goed mogelijk. Verbeteringen die de sportieve, recreatieve, beroepsmatige of woon beleving op het water nog aangenamer maken. Anders kijken naar beweging en ervaringen uit de architectuur, design en techniek aanwenden.

consultancy

Advies in brede zin. Van overheidsinstantie tot semi-publieke instelling. Van zakelijk tot particulier. Inclusief coaching en onderzoek.

Het beoordelen van de optimale keuze is vaak de opdracht zoals o.a. de ruimtelijke kwaliteit bij herprofilering van bedrijfsterreinen of bij binnenstedelijke vernieuwings- of nieuwbouwprojecten. De opdracht kan ook het toetsen van een bestemmingsplan zijn, een second opinion, het begeleiden van een markt- en ruimtelijke analyse, ruimtelijke programmering of de voortgang van een planontwikkeling.

De thema's die nu in onderzoek zijn: beleids- en gebiedsontwikkeling energie, generatie ontwikkeling, zorg|welzijn, herbestemming, duurzaamheid, kleur|licht en techniek|materiaal.

stedenbouw

Het grensvlak van planologie en architectuur. Van bestaande tot nieuw in te richten Buiten gebieden. Stedelijke en of Binnen-stedelijke gebieden. Van recreatie- tot industriegebied. Van landschap tot stadspark. Van wegen tot bruggen. Kortom, projecten op macro-, meso- en microniveau. Van groot tot klein.

Centraal staan de wensen en mogelijkheden. In een stad gaat het om de juiste balans tussen dag- en nachtbeleving. De balans tussen wonen en werken. Tussen winkelen en ontspannen. Tussen ergens zijn en ergens naar toe gaan. Tussen buiten en binnen. Tussen drukte en stilte.

De architect maakt ontwerpen, rapporten of haalbaarheidsstudies. Tevens zorgt de architect voor afstemming met belanghebbenden.

landschap

Tot het landschap worden buitenruimten gerekend zoals parken, natuurgebieden, bossen, weides en sport- en recreatiegebieden. Een tuin of plantsoen is een landschap in het klein. De ontwerpen kennen geen eindbeeld. De natuur is immers dynamisch, zichzelf door de seizoenen heen steeds veranderend en vernieuwend. Ecologie, structuur, natuur en sociale leefomgeving staan centraal.

Het landschap is een beleving. Een omgeving bepaalt in hoge mate woon- en werkcomfort. De mens heeft de natuur niet alleen nodig voor rust en ontspanning maar ook voor energie. Een tuin kan een woning versterken en bijdragen aan de totale uitstraling. Een park bij een utiliteitsgebouw kan contrast maar ook allure geven.

restauratie

Een eigen aanpak. Hergebruik van gebouwen en|of monumenten. Respect voor oud én nieuw. Inventarisatie van culturele - en historische waarden.

Eigentijdse detaillering, comforteisen en middelen afzetten tegen destijds gemaakte keuzes. Nieuwe toevoegingen of uitbreidingen op functionele gronden in de oude tijd plaatsen. Tijdsbeelden en waarden blijven zichtbaar en leesbaar voor toekomstige generaties.

De kwaliteiten zijn niet altijd te verwoorden in een programma van eisen. Een haalbaarheidsonderzoek biedt inzicht. Financiële, functionele en esthetische afwegingen spelen mee.

management

Het management begint vaak met het beoordelen van de juridische - en economische haalbaarheid of het voorbereiden van of het aanvragen van een vergunning. Veelal gaan onderzoek en analyse vooraf. Het vervolg is het in kaart brengen van proces en de randvoorwaarden, programma of transitie. Dan begint het bouwmanagement.

Het bewaken van de procesgang bij de bouw is erg belangrijk en het beheersen van de bouwkosten vaak een uitdaging. Met kennis van zaken en door juiste aansturing van partijen kunnen uitgaven meestal worden teruggebracht of tenminste in de hand gehouden worden. Scherpe onderhandelingen of slimme oplossingen zoals de inzet van duurzame materialen bewaken en reduceren prijzen en tarieven.


werkwijze

BASTIAAN architect & consult werkt volledig digitaal met haar opdrachtgevers, partners, adviseurs, uitvoerders en andere belanghebbenden. Optimale communicatie om een zo soepel mogelijk verlopend design- en|of bouwproces te bewerkstelligen.

Aan een weloverwogen ontwerp ligt een programma van eisen of wensen ten grondslag. Zo’n programma is essentieel om een project te laten slagen. Bastiaan maakt een inventarisatie en stelt in goed overleg met u het programma samen.

Handgemaakte tekeningen blijven van groot belang om de basis te leggen. De sprekende handschetsen zijn voor veel opdrachtgevers ‘communicatieve kunstwerkjes’. Digitale 2D|3D methodieken vullen het handwerk aan en helpen ontwerp, bouw en techniek tot een goed einde te brengen.

Bouwtechnisch gaat het om sterkte, stijfheid en stabiliteit. Maar ook om duurzaamheid en comfort zoals licht, warmte, lucht, vocht en geluid. Bij bouwmanagement ligt de focus op haalbaarheid, proces en kosten. Een project binnen het budget opleveren is een vak apart en Bastiaan verstaat dat vak.

Naast vakmanschap is het maken van duidelijke afspraken met alle partijen noodzakelijk om tot een succesvolle oplevering van ontwerp of bouw te komen. Bastiaan werkt met een grote verscheidenheid aan partners die aanvullende kwaliteiten leveren. In zijn beleving is consequent werken met dezelfde mensen van begin tot eind betrokkenheid en staat voor service en kwaliteit.

 


 

Bastiaan Knuijt denkt, leeft en werkt met artistiek gevoel voor beeld en ontwerp. Hij weet zich gesterkt door zijn jarenlange praktische kennis en ervaring in binnen- en buitenland. Hij kent de wereld waarin hij acteert van A tot Z.

En bovenal is hij bevlogen en realistisch tegelijkertijd. Integriteit staat hoog in zijn vaandel. Kortom, uw persoonlijke aanspreekpunt met inhoudelijke kennis van ontwerpen, bouwen, plannen, budgetteren en regelgeving.

Voorafgaand, naast en tijdens de ontwerp- t/m uitvoeringsfase wordt advisering, onderzoek en management geboden op het gebied van architectuur, interieur, (e)design, stedenbouw, tuin & landschap, maritiem, restauratie en bouwtechniek.

De Werkwijze al dan niet gefaseerd:
1. vrijblijvende afspraak en kennismaking
2. offerte
3. opstellen van het programma van eisen en/of wensen
4. schetsontwerp
5. duidelijke afspraken, naar een uitgewerkt ontwerp, planning en een kostenraming
6. benodigde vergunningen aanvragen
7. bouwvoorbereiding en detaillering
8. aanbesteding voor de juiste aannemerskeuze
9. start van de bouw en bouwmanagement
10. oplevering
11. advies onderhoud en beheer

algemene voorwaarden

BASTIAAN architect & consult is lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs en werkt conform het DNR 2011 waarin rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur zijn vastgelegd. De BNA gedragscode Verantwoordelijkheid, Integriteit & Professionaliteit, wordt in acht genomen.

Call Now Button
error: Content is protected !!