Services Architecture | Engineering

De Balans tussen schoonheid, duurzaamheid, bruikbaarheid, comfort en maakbaarheid.

Elk project start met een inventarisatie van wensen en mogelijkheden. De architect luistert, neemt waar en werkt dan uit. Van ontwerp tot bouwmanagement. Van totaal project tot deel opdracht. Een creatieve, innovatieve en helpende hand, die de wensen van opdrachtgevers vertaalt naar oplossingen.

Bastiaan streeft naar een innovatief en duurzame benadering van de ontwerp opgave waarbij het werkgebied zich bevindt in het gehele spectrum van stedenbouwkundig Masterplan tot en met het Meubel.


engineering03De Opgave is een divers palet. Elke tijd kent zo zijn charmes, kansen of beperkingen.

Nederland is af, is een term die vaak aangehaald wordt. In de zin van gebiedsontwikkeling is dat te onderschrijven maar in de zin van programmering, transformaties, en stedelijk kleinschalige vernieuwings projecten is nog veel te doen. Wat opvalt is dat we anders zijn gaan aankijken tegen het wonen, verblijven. De Senior maar ook de komende starters hebben een geheel andere kijk op waarvan je gelukkig wordt. Het nieuwe werken is gedateerd, hoe dan wel? Vele vragen, vele oplossingen. Het programma formuleren is een expertise die we graag met u delen.From the Beginning

fromthebeginningSchetsboekje uit de periode Hongkong | Hong Kong Shanghai Bank. Tokyo | Laforet catwalk modeshow. Plano (V.S.) | Farnsworth House


roxs301Het Begin | StartStudio
Combinatiegebouw deValk
Helmond 1989 | Binnenstedelijke vernieuwing aan de markt en naast de Lambertus kerk. Een Combinatiegebouw op binnen stedelijke schaal kwam, eind 80er jaren van de vorige eeuw, niet voor. Het combineren van gebruik in horizontale en verticale zin komt niet alleen de leefbaarheid van een Stad ten goede maar ook differentiatie in exploitatie, wat mogelijke leegstand minimaliseert. De Dag en Nacht beleving is binnen de visie van Bastiaan een kernwaarde om de leefbaarheid van een stad gezond te houden. Hier werd de combinatie gelegd in 1-gebouw van Winkels, Bedrijfsruimten, Restaurant en Woningen. Het vraagt moed van de opdrachtgever en om innovatieve slagkracht van de architect om een divers compact programma te realiseren. Het 1e voltooide gebouw is nu meer dan 30 jaar jong, vitaal en wordt meervoudig gebruikt zoals het bedoeld is.Consultancy | Advies in brede zin. Van overheidsinstantie tot retailonderneming. Van ontwikkelaar tot aannemer. Van zakelijk tot particulier. Van ruimtelijk tot financieel. Inclusief second opinion, coaching en onderzoek. Het beoordelen van de optimale keuze is vaak de opdracht zoals ruimtelijke kwaliteit bij herprofilering van bedrijfsterreinen of haalbaarheid van een bouwkundige ingreep. De opdracht kan ook het toetsen van een bestemmingsplan zijn. Of het begeleiden van een ruimtelijke analyse dan wel de voortgang van een planontwikkeling.

Services Ruimtelijke Kwaliteit | deelnames in Stedelijk en Landschappelijke vernieuwingsprojecten

concepts03De Maat, ontwerpen vanuit de menselijke maat is een sterk kenmerk van Bastiaan.

Groot of klein, dik of dun, open of dicht, hoog of laag, licht of donker en vele andere contra-composities doen mee en prikkelen onze zintuigen. De wijze waarop al deze waarden en gegevens omgezet worden in ruimte bepaald of we ons wel of niet aangenaam voelen. De maten van de ruimte bepaald de mate van ons gevoel op dat moment. Dat geldt voor de kleinste kamer maar ook voor de Metropool. De juiste formule voor de juiste opgave, of die nu groot of klein is, vraagt elke keer weer om een heldere blik om alle verhoudingen in proportionele samenhang te brengen met de menselijke maat.


engineering04De Constructie verantwoordt de uitwerking van de eigenschappen van het uiteindelijke ontwerp.

Sterkte, stijfheid en stabiliteit, de optimalisatie en duurzaamheid van de specifieke details maar ook veiligheid, brandveiligheid en energieverbruik. Hoe staat het met de bouwfysica: licht, warmte, lucht, vocht en geluid? Welke installaties zijn het meest duurzaam? Wat is nodig voor onderhoud, exploitatie en beheer?

Het maken van haalbaarheidsonderzoeken, vergelijkingen, tekeningen, berekeningen en details. Creatief en Constructief denken ondersteund met jarenlange expertise en met groot vakmanschap geven de projecten niet alleen een onderscheidend vermogen maar ook n balans tussen kosten en onderhoud.

fb1 in1 mail02

Services Maritiem | Revitalisatie Havengebied
Monnickendam | Lelystad 2018/2019

Services in Transformeren | Interieur | Monument & Stedelijk
Lay-Out herziening | Transformatie Sporthal | opgeleverd 4 woningen 2017

ontwerpengineering06Services in Onderzoek | Landelijk Gebied
Ondergronds Parkeren | haalbaarheidsonderzoek Go-noGo criteria | 2016


Services in Monumenten | Behoud Monumentaal Erfgoed
Transformatie | Monumentaal Landgoed naar 4 woningen | 2016, Energietransitie herbestenmming Amer-centrale | 2017, Erfgoed onderzoek A. Kropholler Leidschendam | 2017, Park revitalisatie | 2017, Gebiedsontwikkeling Veere | 2018, Maritiem landschappelijk en stedenbouwkundig onderzoek Stadsmetropool Amsterdam | 2018

Call Now Button
error: Content is protected !!