Maritime / Marina Design | Water Living | Water Front

De wetten van het water, statisch gebonden of dynamisch ongebonden. Beweging is een gegeven en de praktische toepassing is leidend. Natuurlijk, het oog wil ook wat maar steeds gaat het om bewuste lijnen, élégance, stabiliteit, flexibiliteit, rust of kracht.

Of het nu wonen of varen op het water is het heeft direct te maken met de menselijke maat. Opvallend is dat de verschillen in maten en schaalniveaus van de diverse ruimten in vergelijk met het vaste land groot zijn. Zeker ook de afwerkingsniveaus, gebruikte technieken, duurzaamheid en de mate van zelfregulering en zelfvoorzienendheid.

Comfort gaat niet altijd samen met luxe. Gebruik niet altijd met functionaliteit. De invloed van het weer speelt in grote mate mee in hoe behaaglijk we ons voelen en dat moment verschilt wezenlijk met het vaste land.

Maritiem ontwerpen gaat ook over industrie, havens, gebieds-ontwikkeling, gebieds-revitalisatie en additieve utilitaire architectuur en constructies. Waterfront, retail, industriegebieden, herontwikkeling van binnensteden en niet-functionele terreinen zijn daarbij werkvelden geworden. De mindset van wonen op het water wordt nog steeds te vaak beleefd als "woonboot-achtig", dat is niet alleen jammer maar dat laat een brede range van meervoudige (woon)programmering onbelicht.

Daarnaast gaat de product ontwikkeling ook door. Innovaties van o.a. glas, verbindingen, installaties, lijmen of ultralichte materialen zijn heel goed mogelijk. Verbeteringen die de sportieve, recreatieve, beroepsmatige of woon beleving op het water nog aangenamer maken. Anders kijken naar beweging en ervaringen uit de architectuur, stedenbouw, design en techniek aanwenden.

in1 mail02

error: Content is protected !!
Call Now Button