De Balans tussen schoonheid, duurzaamheid, bruikbaarheid, comfort en maakbaarheid.

 

Of het nu het landschap om ons heen is, de stad waarin we werken, het huis waarin we wonen, de tafel waaraan we eten of de tuin waarin we zitten. Ruimte bepaalt onze stemming. En, emotie bepaalt onze ratio.  Onze omgeving, haar ruimtelijke inrichting, is bepalend voor ons welzijn.

 

bouwen of inrichten van ruimte,

dat is waar BASTIAAN architect & consult u graag bij helpt. Uw ruimte om te wonen, te werken, te sporten, te winkelen of te ontspannen. Het kan een tafel zijn, maar ook een woning, een kantoor, een bedrijfsruimte, sportrecreatie of een combinatiegebouw. Het werkterrein is architectuur, interieur, (e)design, stedenbouw, restauratie, tuin- & landschap, maritiem en bouwtechniek.

 

proces | techniek | management

Bouwtechnisch gaat het om sterkte, stijfheid en stabiliteit. Maar ook om duurzaamheid en comfort zoals licht, warmte, lucht, vocht en geluid. Bij bouwmanagement ligt de focus op haalbaarheid, proces en kosten. Een project binnen het budget opleveren is een vak apart en Bastiaan verstaat dat vak.

Naast vakmanschap is het maken van duidelijke afspraken noodzakelijk om tot succesvolle oplevering te komen. Bastiaan werkt met meerdere partners die aanvullende kwaliteiten leveren. Consequent met dezelfde mensen aan een bepaald project werken betekent betrokkenheid, service en kwaliteit.

 

restauratie

Een eigen aanpak. Hergebruik van gebouwen en|of monumenten. Respect voor oud én nieuw. Inventarisatie van culturele – en historische waarden. Eigentijdse detaillering, comforteisen en middelen afzetten tegen destijds gemaakte keuzes. Nieuwe toevoegingen of uitbreidingen op functionele gronden in de oude tijd plaatsen. Tijdsbeelden en waarden blijven zichtbaar en leesbaar voor toekomstige generaties. De kwaliteiten zijn niet altijd te verwoorden in een programma van eisen. Een haalbaarheidsonderzoek biedt inzicht. Financiële, functionele en esthetische afwegingen spelen mee.

 

consultancy

Advies in brede zin. Van overheidsinstantie tot retailonderneming. Van ontwikkelaar tot aannemer. Van zakelijk tot particulier. Van ruimtelijk tot financieel. Inclusief second opinion, coaching en onderzoek. Het beoordelen van de optimale keuze is vaak de opdracht zoals ruimtelijke kwaliteit bij herprofilering van bedrijfsterreinen of haalbaarheid van een bouwkundige ingreep. De opdracht kan ook het toetsen van een bestemmingsplan zijn. Of het begeleiden van een ruimtelijke analyse dan wel de voortgang van een planontwikkeling.

ontwerp | bouw

Aan een weloverwogen ontwerp ligt een programma van eisen of wensen ten grondslag. Zo’n programma is essentieel om een project te laten slagen. Bastiaan maakt een inventarisatie en stelt in goed overleg met u het programma samen.

De sprekende handschetsen zijn voor veel opdrachtgevers ‘communicatieve kunstwerkjes’. Digitale 2D|3D methodieken dragen wezenlijk bij aan het bouw informatie management om ontwerp, bouw en techniek tot een goed einde te brengen. 3D in- en overzichten en 3D realmotion visuals worden gemaakt om de opdrachtgever inzicht te geven in de ruimtelijke kwaliteit.

Voorafgaand, naast en tijdens de ontwerp- t/m uitvoeringsfase wordt advisering, onderzoek en ondersteuning geboden op het gebied van procesmanagement, financiële haalbaarheid, locatie mogelijkheden, vergunningstrajecten en aanbestedings onderhandeling / prijsoptimalisaties.

 

De Werkwijze al dan niet gefaseerd:
1. vrijblijvende afspraak en kennismaking
2. offerte
3. opstellen van het programma van eisen en/of wensen
4. schetsontwerp
5. duidelijke afspraken, naar een uitgewerkt ontwerp, planning en een kostenraming
6. benodigde vergunningen aanvragen
7. bouwvoorbereiding en detaillering
8. aanbesteding voor de juiste aannemerskeuze
9. start van de bouw en bouwmanagement
10. oplevering
11. advies onderhoud en beheer

 

Bastiaan Knuijt | partner Q-team, Ruimtelijke kwaliteit, onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester.

De Oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder is een uniek voorbeeld van 18e eeuwse militaire architectuur uit de Franse Verlichting. De richtlijnen voor de architectonische uitwerking beschreven het behoud en de restauratie van monumentale bebouwing enerzijds en het toevoegen van moderne bouw anderzijds. Op deze wijze werd de juiste balans gezocht en kreeg de oude structuur weer nieuwe betekenis op cultureel, museaal en educatief gebied.

Opdrachtgever: Gemeente Den Helder |  Programma: 40ha

error: Content is protected !!
Call Now Button