meervoudig gebruik villa's | landgoederen

Architectural Design and Engineering

De Balans tussen schoonheid, duurzaamheid, bruikbaarheid, comfort en maakbaarheid.

Elk project start met een inventarisatie van wensen en mogelijkheden. De architect luistert, neemt waar en werkt dan uit. Van ontwerp tot bouwmanagement. Van totaal project tot deel opdracht. Een creatieve, innovatieve en helpende hand, die de wensen van opdrachtgevers vertaalt naar oplossingen.

Bastiaan streeft naar een innovatief en duurzame benadering van de ontwerp opgave waarbij het werkgebied zich bevindt in het gehele spectrum van stedenbouwkundig Masterplan tot en met het Meubel.


engineering03De Opgave is een divers palet. Elke tijd kent zo zijn charmes, kansen of beperkingen.

Nederland generatie bestendig maken en in de behoeftes voorzien, hoe werkt dat eigenlijk? In de zin van gebiedsontwikkeling, herbestemming en revitalisatie is dat te omschrijven maar in de zin van programmering, transformaties, en stedelijk kleinschalige vernieuwings- projecten is nog veel te doen. Wat opvalt is dat we anders zijn gaan aankijken tegen het generatie bestending wonen en verblijven. De Senior maar ook de komende Starters hebben een geheel andere kijk op waarvan je gelukkig wordt. Voor het werken en de infrastructuur gaat het "nieuwe normaal" een culturele omslag geven. Vele vragen, vele oplossingen. Het optimale programma formuleren voor meerdere vraagstellingen is een expertise die we graag met u delen.

concepts03De Maat, ontwerpen vanuit de menselijke maat is een sterk kenmerk van Bastiaan. Groot of klein, dik of dun, open of dicht, hoog of laag, licht of donker en vele andere contra-composities doen mee en prikkelen onze zintuigen. De wijze waarop al deze waarden en gegevens omgezet worden in ruimte bepaald of we ons wel of niet aangenaam voelen. De maten van de ruimte bepaald de mate van ons gevoel op dat moment. Dat geldt voor de kleinste kamer maar ook voor de Metropool. De juiste formule voor de juiste opgave, of die nu groot of klein is, vraagt elke keer weer om een heldere blik om alle verhoudingen in proportionele samenhang te brengen met de menselijke maat.
engineering04De Constructie verantwoordt de uitwerking van de eigenschappen van het uiteindelijke ontwerp. Sterkte, stijfheid en stabiliteit, de optimalisatie en duurzaamheid van de specifieke details maar ook veiligheid, brandveiligheid en energieverbruik. Hoe staat het met de bouwfysica: licht, warmte, lucht, vocht en geluid? Welke installaties zijn het meest duurzaam? Wat is nodig voor onderhoud, exploitatie en beheer? Het maken van haalbaarheidsonderzoeken, vergelijkingen, tekeningen, berekeningen en details. Creatief en Constructief denken ondersteund met jarenlange expertise en met groot vakmanschap geven de projecten niet alleen een onderscheidend vermogen maar ook n balans tussen kosten en onderhoud.

in1 mail02

error: Content is protected !!
Call Now Button