City / Urbanism Design

ontwerp

Het grensvlak van planologie en architectuur. Van bestaande tot nieuw in te richten Buiten gebieden. Stedelijke en of Binnen-stedelijke gebieden. Van recreatie- tot industriegebied. Van landschap tot stadspark. Van wegen tot bruggen. Kortom, projecten op macro-, meso- en microniveau. Van groot tot klein.

Centraal staan de wensen en mogelijkheden. In een stad gaat het om de juiste balans tussen dag- en nachtbeleving. De balans tussen wonen en werken. Tussen winkelen en ontspannen. Tussen ergens zijn en ergens naar toe gaan. Tussen buiten en binnen. Tussen drukte en stilte.

Bastiaan maakt ontwerpen, rapporten, beeldkwaliteitsplannen of haalbaarheidsstudies. Tevens zorgt de architect voor afstemming met belanghebbenden.

in1 mail02

consultancy

Consultancy opdrachten, zoals toetsingen of haalbaarheidsanalyses van (potentiële) bouwlocaties en transformaties

Advies in brede zin. Van overheidsinstantie tot semi-publieke instelling. Van zakelijk tot particulier. Inclusief coaching en onderzoek.

Het beoordelen van de optimale keuze is vaak de opdracht zoals ruimtelijke kwaliteit bij herprofilering van bedrijfsterreinen of bij binnenstedelijke vernieuwings- of nieuwbouwprojecten. De opdracht kan ook het toetsen van een bestemmingsplan zijn. Of het begeleiden van een markt- en ruimtelijke analyse en de voortgang van een planontwikkeling.

error: Content is protected !!
Call Now Button